تبلیغات
Sportchei - زیاد
Sportchei
امروز طلوع دیگری ندارد
زیاد نباش...زیاد خوب نباش...زیاد دم دست نباش...زیاد که خوب باشی...زیادی که همیشه باشی...دل آدم ها را می زنینوشته شده در تاریخ یکشنبه 29 آبان 1390 توسط artan tabrizy