تبلیغات
Sportchei - زندگی
Sportchei
امروز طلوع دیگری ندارد
زندگی ریاضیات است . خوبی ها را جمع کنید ، دعواها را کم کنید

شادی ها را ضرب کنید ، دردها را تقسیم کنید

نفرت ها را زیر رادیکال ببرید . عشق را به توان برسانید . . .


نوشته شده در تاریخ دوشنبه 31 مرداد 1390 توسط artan tabrizy