تبلیغات
Sportchei - به خدا توی ایران ارزونیه ماها ازش خبر نداریم
Sportchei
امروز طلوع دیگری ندارد
چه کســـــی می گوید که گرانـی شده است؟ دوره ارزانیســـــــت! دل ربــــــــودن ارزان! دل شــکستن ارزان! دوستی ارزان است! دشمنیـــــــــها ارزان،چه شـــــــــــــرافت ارزان! تن عــــــــــریان ارزان! آبرو قیمت یک تکه نان و دوغ از همه چیز ارزانتر قیمت عشــــــــق چه قـــــــــدر کم شده است کمتــــــــر از آب روان، و چه تخفیف بزرگــــی خورده،قـیمت هر انساننوشته شده در تاریخ یکشنبه 5 دی 1389 توسط artan tabrizy