تبلیغات
Sportchei - اندر حکایت رضاشاه و مردم نمک نشناس ایران!
Sportchei
امروز طلوع دیگری ندارد

rz_protrait.gif

 

 رضا شاه پهلوی در سال 1256 در روستای آلاشت از توابع سواد کوه مازندران متولد شد و از 21 آذر سال 1304 به عنوان شاه ایران از طرف مجلس شورای ملی منصوب شد و تا سال 1320 که مجبور به استعفا شد بعنوان شاه ایران خدمات غیر قابل انکاری انجام داد. در طول سلطنت او اوضاع ایران و جهان به خاطر جنگ ها جهانی اوضاع آشفته ای داشت. بسیاری از او به عنوان دیکتاتور و مستبد یاد میکنند ولی باید توجه داشت با توجه به موقعیت آن زمان و با وجود عوامل خود فروش و وطن فروش در پاره ای از موارد چاره’ دیگری باقی نمی ماند.او با میهن پرستی که در وجود داشت خدماتی برای ایران انجام داد، البته در کنار خدماتی که انجام داد نقاط تاریک و منفی در دوران سلطنت دارد ولی از روی انصاف باید میهن پرستی او را تقدیر کرد و خدماتش را قدر دانی نمود...

 

1- تشکیل ارتش نوین ایران ، متحدالشکل شدن جامه لشگرین و تصویب قانون نظام وظیفه در سال ١٣٠٣

 

2- برچیدن حکومت دست نشانده شیخ خزعل در خوزستان و بازگرداندن این خطه به دامن میهن

 

3- احداث راه آهن سراسری با کمترین امکانات مالی و فنی

 

4- بنیانگزاری دادگستری به جای محاکم شرع ، الغای کاپیتولاسیون و سپردن محاکم به قضات حقوقدان ایرانی 

 

5- تأسیس بانک ملی ایران و کوتاه کردن دست بانکهای انگلیس از دارائیهای دولت

 

6- بنیانگزاری نیروی دریائی

 

7- بنیانگزاری نیروی هوائی با خرید چند هواپیمای یونکرس از آلمان

 

8- الغای امتیاز نشر اسکناس توسط بانکهای خارجی  و اختصاص آن به بانک ملی

 

9- تاسیس موزه جواهرات ملی ایران

 

10- تدوین تعرفه گمرکی و واریز در آمدهای آن به حساب دولت

 

11- الغای امتیازنفتی  دارسی و عقد  قرارداد جدید بر اساس منافع ایران با  با شرکت نفت ایران و انگلیس

 

12- کارگذاردن  نخستین سنگ بنای دانشگاه تهران در سال ١٣١٢ و راه اندازی آن یکسال پس از این تاریخ

 

13- تأسیس بانک کشاورزی

 

14- تاسیس و راه اندازی کارخانجات دخانیات ایران

 

15- تأسیس بانک رهنی برای گسترش خانه سازی در کشور

 

16- اعزام اولین دسته از دانشجویان ایرانی برای آموختن فنون جدید به اروپا

 

17- ساختن راه  ارتباطی با شمال ایران و بنای تاسیساتی چون پل ورسک و تونل کندوان در دل کوههانوشته شده در تاریخ چهارشنبه 26 خرداد 1389 توسط artan tabrizy